[./index.html]
[./index.html]
[./blonk_-_contact.html]
[./blonk_-_disclaimer.html]
[./blonk_-_links.html]
[./blonk_-_coaching.html]
[./blonk_-_referenties.html]
[./blonk_-_training.html]
[./blonk_-_interim_management.html]
[./blonk_-_dagvoorzitter_en_moderator.html]
[./blonk_-_over_bert_blonk.html]
[./blonk_-_coaching.html]
[Web Creator] [LMSOFT]
Coaching - case 01
Spiegelgesprek tussen afdelingen

In opdracht van een ziekenhuis heeft Bert Blonk een spiegelgesprek georganiseerd. Om zo een objectief beeld te krijgen van de samenwerking tussen de verkoever - en andere afdelingen, zoals vervoer en verpleging. Het doel? Komen tot verbeterprocessen met een breed draagvlak.

Kern boven tafel
Met zijn objectieve en analyserende vragen heeft Bert Blonk alle emotionele irritaties eruit gefilterd. Ook bleef hij net zo lang doorvragen tot de kern boven tafel kwam. De medewerkers van de verkoeverafdeling mochten alleen luisteren en achteraf verdiepingsvragen stellen. Hierdoor konden de mensen vrijuit spreken zonder zich aangevallen te voelen of zich te moeten verdedigen.


“Doordat Bert Blonk een kritische gespreksleider is,
weten we precies waaraan we moeten werken.”