[./index.html]
[./index.html]
[./blonk_-_contact.html]
[./blonk_-_disclaimer.html]
[./blonk_-_links.html]
[./index.html]
[./blonk_-_training.html]
[./blonk_-_interim_management.html]
[./blonk_-_dagvoorzitter_en_moderator.html]
[./blonk_-_over_bert_blonk.html]
[./blonk_-_coaching.html]
[./blonk_-_referenties.html]
[Web Creator] [LMSOFT]
Interim management
Casus: Herstructureringstraject
De penitentiaire inrichtingen De Berg en Arnhem Zuid stonden voor een groot herstructureringstraject. ‘Zij zijn verantwoordelijk’ moest veranderen in ‘wij zijn verantwoordelijk’. In de nieuwe cultuur staat het samenwerken tussen teams en afdelingen centraal. Om dit te realiseren, moesten medewerkers hun problemen omzetten in acties. Bert Blonk hielp hen hierbij. Hij ontwikkelde de training ‘Samenwerken en competentieontwikkeling’ waarbij het samenwerken, de onderlinge communicatie, het persoonlijk ontwikkelingsplan en de teamrollen uitvoerig aan bod kwamen.
  
Is een cultuuromslag van de organisatie of afdeling noodzakelijk? Blonk training, coaching & advies verzorgt graag het verandertraject. Van het doorlichten en het benoemen van het kernprobleem tot het oplossen hiervan. Uiteraard kunt u Blonk training, coaching & advies  ook inhuren voor elke andere vorm van tijdelijke managementcapaciteit. Bijvoorbeeld ter vervanging van zwangerschapsverlof. Blonk training, coaching & advies werkt altijd nauw samen met de mensen in de organisatie. Het slagen van het traject is voor een groot deel afhankelijk van hun medewerking: zij zijn degenen die het in de dagelijkse praktijk waar moeten maken. Moeilijke beslissingen en confrontaties worden in alle openheid en op een respectvolle manier genomen en besproken. Zodat het eindresultaat een breed gedragen resultaat is.

Cultuuromslagen zijn onder andere gerealiseerd bij de overheid, semioverheid, ziekenhuizen, zorginstellingen, dienstverlenende bedrijven en bank- en verzekeringsinstellingen.