[./index.html]
[./index.html]
[./blonk_-_contact.html]
[./blonk_-_disclaimer.html]
[./blonk_-_links.html]
[./index.html]
[./blonk_-_training_-_case01.html]
[./blonk_-_training.html]
[./blonk_-_interim_management.html]
[./blonk_-_dagvoorzitter_en_moderator.html]
[./blonk_-_over_bert_blonk.html]
[./blonk_-_coaching.html]
[./blonk_-_referenties.html]
[Web Creator] [LMSOFT]
Trainingen
Case: Middenkader aan zet

Het middenkader van een zorginstelling bestaat voornamelijk uit personen die vanuit een andere positie in de organisatie zijn doorgegroeid. Het ontbreekt bij hen aan vaardigheden die nodig zijn voor hun functieprofiel. Bert Blonk heeft voor hen een teamtraining ontwikkeld met aansluitend 1-op-1-coachingstrajecten. Het resultaat? Meer sturing en verbeterde communicatieprocessen.
  
Door een fusie, reorganisatie of continue groei kan het functioneren van individuen, afdelingen en het midden- of hoger kader achterblijven ten opzichte van het gewenste prestatieniveau. Blonk training, coaching & advies analyseert de knelpunten en ondersteunt bij het oplossen hiervan. Tijdens de trainingstrajecten staan de deelnemers centraal. Er worden persoonlijke leerdoelen gesteld en de deelnemers doen specifieke kennis en vaardigheden op die ze zelf in de praktijk kunnen toepassen. De leerdoelen zijn gericht op het (her)ontdekken van eigen, authentiek gedrag waarmee deelnemers inspelen op de actuele eisen die de organisatie stelt.
Case: PI Arnhem

We hebben een begin gemaakt van een enorme cultuurslag en deze raakt al onze medewerkers

Lees verder >>>